Hoe verloopt een shoot? 


Na het eerste verzoek voor een reservatie van een fotoshoot via mail, zal een inleidend gesprek plaatsvinden dit via mail of een telefonisch gesprek, naargelang uw voorkeur. Als voorbereiding op dit gesprek zal ik u vragen enkele foto's van uw paard door te sturen, mij wat uitleg te geven over de omgeving waar uw paard gestald staat en of je bepaalde ideeën hebt die je graag gerealiseerd zou zien. Samen zullen we dan kijken wat mogelijk is! Samen kunnen we dan ook overlopen wat u het beste draagt op de dag van de shoot voor een portret foto.


Graag ontdek ik voorafgaand aan de fotoshoot graag de omgeving met u. Zo verzeker ik dat er geen tijd verdaan wordt tijdens de shoot aan het zoeken naar mooie plekjes en kunnen we de geboekte tijd ten volle benutten voor het trekken van de foto's. Graag had ik dan ook dat uw paard reeds gepoetst is voor de shoot begint. 

Tijdens de fotosessie vind ik veiligheid heel belangrijk. Een paard is niet hetzelfde als een hond en indien we op verplaatsing gaan, zijn niet alle paarden altijd even rustig of op hun gemak. Ik ga er van uit dat jij als eigenaar je paard het beste kent, en dat je het dier ook op een correcte wijze kan begeleiden. Indien ik het gevoel krijg dat het niet meer veilig is voor het paard, voor de eigenaar of voor mij dan behoud ik mij het recht de fotosessie te onderbreken of te beëindigen. Later kunnen we dan kijken voor andere mogelijkheden. Als u zich niet meer veilig voelt tijdens de sessie, en ik heb dat signaal gemist, laat mij dan zeker iets weten!


 Binnen de week krijgt u een keuzegalerij doorgestuurd. Nadat de foto's geselecteerd zijn, hanteer ik een levertermijn van 6 weken. De foto's worden afgeleverd via een galerij op Pixieset. Deze galerij blijft max. 6 maand online staan. 

 Ik behoud wel het recht om de foto's te gebruiken voor marketing doeleinden, waaronder sociale media. Indien u dit echt niet wilt, laat mij dan iets weten en we kunnen hieromtrent afspraken maken.

 Door een fotoshoot bij mij te boeken gaat u akkoord met deze voorwaarden.