ALGEMENE VOORWAARDEN

Fotosessies / workshops / meeloopdagen

1. Algemeen
1.1. Bij het boeken van een fotoreportage of bij het bestellen van foto's en producten bij Flore Verhulst Photography gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.2. Deze voorwaarden kunnen op ieder moment worden aangepast door de fotograaf.

 1.3. Gaat u niet akkoord of heeft u bezwaren met deze voorwaarden, dan dient u dit schriftelijk aantoonbaar te maken voordat de reportage heeft plaatsgevonden.


2. Aansprakelijkheid
2.1. De fotograaf mag in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij eventuele materiële of lichamelijke schade die tijdens de reportage werd opgelopen. 

2.2. U bent tijdens de reportage zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw eigendommen en uzelf. Deelname aan een reportage is op eigen risico. 


3. De fotoreportage
3.1. U boekt een reportage bij een bepaalde fotograaf omdat de stijl van de foto's u aanspreekt. De fotograaf is vrij om eigen artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.

 3.2. Na afloop van de fotosessie zal de fotograaf zelf 1 foto kiezen en die vervolgens bewerken. De rest kan u zelf kiezen. De wachttijd van het toesturen van de bewerkte foto's kan variëren. Meestal duurt dit een aantal weken, afhankelijk van het aantal foto's. U kan foto's bijbestellen tot 3 maanden nadat de reportage heeft plaatsgevonden. 


4. boeking
4.1. U kan enkel schriftelijk (bijvoorbeeld via email) een reportage boeken.

4.2. Eventuele reiskosten van de fotograaf zijn niet inbegrepen in de prijs van een fotoreportage. 

4.3. Enkel wanneer de volledige betaling vooraf de reportage is voldaan, kan de fotograaf de foto's leveren.

4.4. Wanneer een reportage is geboekt, kan deze niet worden afgelast. Wel kan deze verplaatst worden mits schriftelijk overeengekomen met de fotograaf. 

4.5. Indien de opdrachtgever ervoor kiest de opdracht te annuleren wordt 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht door Flore Verhulst Photography. 

4.6.Teruggave van geld is in geen geval mogelijk. Wel kan er naar een oplossing worden gestreefd indien u klachten heeft.


5. Klachten
5.1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo snel mogelijk schriftelijk aan de fotograaf te worden vermeld, doch in ieder geval binnen tien werk- dagen na levering van de bewerkte foto's. 

5.2. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Indien deze klachten een gegronde reden hebben en tijdig werden vermeld, kan er een nieuwe fotoreportage worden gepland om deze klachten te herstellen. Voor deze reportage zal u, mits overeengekomen met de fotograaf, enkel de reiskosten moeten betalen die de fotograaf zal oplopen. 

5.3. In geen geval kan een dienst uitlopen tot terugbetaling. 


6. Auteursrechten en publicatie
6.1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Belgische wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven in het bezit van Flore Verhulst Photography. Dit houdt in dat de foto's niet zonder toestemming (commercieel) gebruikt mogen worden. De foto's mogen ook niet worden bewerkt, aangepast, (bv. met photoshop) bijgesneden of gewijzigd worden zonder toestemming van de fotograaf. Het logo van de fotograaf moet ten alle tijden zichtbaar zijn, tenzij het niet op de foto's staat. 

6.2. Op de geleverde foto's blijft het auteursrecht rusten. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. 

6.3. U dient een schriftelijk aantoonbaar bewijs te hebben dat u een overeenkomst met de fotograaf maakte indien u de foto's voor commercieel doel wilt gebruiken. 

6.4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

6.5. Het vaderschapsrecht verplicht de gebruiker van een foto om de naam van de fotograaf bij elk gebruik van zijn beeldmateriaal te vermelden. 

 6.6. Op alle foto's van Flore Verhulst Photography rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flore Verhulst Photography. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. 

6.7. De fotograaf mag de foto's te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen. 

 7.2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. 

7.3. De betalingstermijn is 8 dagen na ontvangst van de factuur, zonder aftrek van de korting contant, tenzij anders is overeengekomen. 

7.4. Bij niet betaling op de vervaldag, is er een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Alsook is er een een administratiekost verschuldigd van 10% op de prijs.

8. Privacy en persoonsgegevens

8.1. Flore Verhulst Photography is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

8.2. De persoonlijke gegevens van de klant mogen niet door de fotograaf worden doorgegeven aan derden. 

 8.3. Foto's waar de klant bij op staat, mogen wel gedeeld worden op sociale media, en dus ook aan derden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, dient u dit vooraf de fotosessie te vermelden.

Voor meer informatie over uw privacy: privacybeleid

Flore Verhulst Photography valt onder een bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Flore Verhulst Photography is met andere woorden vrijgesteld van BTW.